Miejski Zakład
     Oczyszczania Sp. z o.o.
BIP MZO Leszno
Zamówienie publiczne MZO Leszno
Saperska 23, 64-100 Lesznodzisiaj jest wtorek, 09.08.2022
centrala:   telefon 65 529 90 96   fax: telefon 65 529 96 66
od pn. do pt. 7:00 - 15:00

Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu, gm. Rawicz

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych
Rawicz

ul.Zwierzyniecka 1

63-900 Rawicz
tel. 506-181-616

Godziny otwarcia SPOK w Rawiczu, gm. Rawicz

pn. - pt. : 6:00 – 18:00

sob. : 7:00 – 15:00

Nazwa pliku
Pobierz
Cennik
Karta przekazania odpadu
Podstawowa charakterystyka odpadu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Godziny otwarcia PSZOK

pn. wt. czw. pt. : 14:00 – 17:00

śr. sob. : 10:00 – 14:00

Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu (SPOK w Rawiczu) zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, stanowi obiekt funkcjonalnie powiązany z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina Osieczna, który uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu V. Jednocześnie SPOK w Rawiczu pełni funkcję Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), dla gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, gdzie mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić odpady zebrane w sposób selektywny.

Stacja ta realizuje następujące funkcje w zakresie procesów technologicznych:

 • zbieranie odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w celu dalszego ich przetworzenia i wykorzystania,
 • zbieranie odpadów opakowaniowych celem dalszej obróbki w ZZO w Trzebani lub przekazania bezpośrednio do dalszego zagospodarowania,
 • zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko poprzez kompostowanie odpadów zielonych gromadzonych selektywnie i dowożonych do Stacji przeładunkowej,
 • zbieranie odpadów poremontowych, budowlanych celem dalszej obróbki lub bezpośrednio kierowanych do dalszego zagospodarowania,
 • zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i optymalizacja drogi transportu odpadów ze Stacji przeładunkowej do ZZO w Trzebani poprzez zastosowanie kontenerowej stacji przeładunkowej wyposażonej w prasy.

Na terenie Stacji przeładunkowej odpadów w Rawiczu znajdują się następujące obiekty budowlane i urządzenia technologiczne:

a) technologiczne

 • Kontenerowa stacja przeładunkowa,
 • Kompostownia odpadów zielonych,
 • Plac magazynowy kompostu dojrzałego,
 • Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych,
 • Plac magazynowy odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
 • Boksy magazynowe odpadów selektywnie zebranych,
 • Elektroniczna waga samochodowa wraz z kontenerem wagowego,
 • Zestawy specjalistycznych kontenerów na odpady,

b) techniczne

 • Kontener administracyjno-socjalny,
 • Drogi i place technologiczne,
 • Sieci zewnętrzne i międzyobiektowe,
 • Ogrodzenie terenu z bramą przesuwną i furtką,

Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu, gm. Rawicz
Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu, gm. Rawicz
Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu, gm. Rawicz
Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu, gm. Rawicz
Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu, gm. Rawicz