Miejski Zakład
     Oczyszczania Sp. z o.o.
BIP MZO Leszno
Zamówienie publiczne MZO Leszno
Saperska 23, 64-100 Lesznodzisiaj jest wtorek, 09.08.2022
centrala:   telefon 65 529 90 96   fax: telefon 65 529 96 66
od pn. do pt. 7:00 - 15:00

Kompostownia odpadów zielonych w Koszanowie, gm. Śmigiel

Kompostownia Odpadów Zielonych
Koszanowo
64-030 Śmigiel
tel. 506-182-297

Godziny otwarcia KOZ w Koszanowie, gm. Śmigiel

pn. - pt. : 8:00 – 17:00

Nazwa pliku
Pobierz
Cennik
Karta przekazania odpadu
Podstawowa charakterystyka odpadu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Godziny otwarcia PSZOK

pn. wt. czw. pt. : 14:00 – 17:00

śr. sob. : 10:00 – 14:00

Kompostownia odpadów zielonych w Koszanowie, gmina Śmigiel (KOZ) zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, to instalacja zastępcza, obiekt funkcjonalnie powiązany z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina Osieczna, który uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu V. Jednocześnie KOZ w Koszanowie pełni funkcję Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), dla gmin należących do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, gdzie mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić odpady zebrane w sposób selektywny.

KOZ ta realizuje następujące funkcje w zakresie procesów technologicznych:

 • zbieranie odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w celu dalszego ich przetworzenia i wykorzystania,
 • zbieranie odpadów opakowaniowych celem dalszej obróbki w ZZO w Trzebani lub przekazania bezpośrednio do dalszego zagospodarowania,
 • zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko poprzez kompostowanie odpadów zielonych gromadzonych selektywnie i dowożonych do kompostowni,
 • zbieranie odpadów poremontowych, budowlanych .

Kompostownia odpadów jest wyposażona w następujące obiekty budowlane i urządzenia:
a) technologiczne

 • Kompostownia odpadów zielonych,
 • Plac magazynowy kompostu dojrzałego,
 • Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych,
 • Plac magazynowy odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
 • Boksy magazynowe odpadów selektywnie zebranych,
 • Elektroniczna waga samochodowa,
 • Zestawy specjalistycznych kontenerów na odpady,

b) techniczne

 • Kontener administracyjno-socjalny,
 • Drogi i place technologiczne,
 • Sieci zewnętrzne i międzyobiektowe,
 • Ogrodzenie terenu z bramą przesuwną i furtką,

Kompostownia odpadów zielonych w Koszanowie, gmina Śmigiel
Kompostownia odpadów zielonych w Koszanowie, gmina Śmigiel
Kompostownia odpadów zielonych w Koszanowie, gmina Śmigiel