Miejski Zakład
     Oczyszczania Sp. z o.o.
BIP MZO Leszno
Zamówienie publiczne MZO Leszno
Saperska 23, 64-100 Lesznodzisiaj jest wtorek, 09.08.2022
centrala:   telefon 65 529 90 96   fax: telefon 65 529 96 66
od pn. do pt. 7:00 - 15:00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. zarządza Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Osieczna oraz mieszkańców gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (KZGRL).

Informacje, jakie odpady można przekazać do PSZOKu oraz gdzie się znajdują PSZOKi można uzyskać poprzez kliknięcie odpowiedniego dla miejsca zamieszkania przycisku zamieszczonego powyżej „PSZOK dla mieszkańców gminy Osieczna” lub przycisku „PSZOK dla mieszkańców gmin KZGRL”

Zapraszamy do korzystania z usług PSZOK

Ważne informacje:

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne segregowane. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.


Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.