Miejski Zakład
     Oczyszczania Sp. z o.o.
BIP MZO Leszno
Zamówienie publiczne MZO Leszno
Saperska 23, 64-100 Lesznodzisiaj jest wtorek, 09.08.2022
centrala:   telefon 65 529 90 96   fax: telefon 65 529 96 66
od pn. do pt. 7:00 - 15:00

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani został zrealizowany w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, wspófinansowanego ze środków unijnych, w ramach Funduszu Spójności. Projekt wykonany został w latach 2006-2010, przy czym budowa samego Zakładu trwała stosunkowo krótko, gdyż niespełna trzynaście miesięcy. Eksploatacja Zakładu rozpoczęła się w lipcu 2010 r. Od 2012 r zgodnie z Uchwałą Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani jest również Regionalną Instalacja Przetwarzania Odpadów w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) dla regionu gospodarki odpadami nr V.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK) stanowi serce kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego. Centrum zagospodarowania odpadów obejmuje obiekty i instalacje bezpośrednio związane z przyjmowaniem, odzyskiem, przetwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów, zlokalizowane w miejscowości Trzebania oraz ściśle powiązane funkcjonalnie z Zakładem, zlokalizowane poza ZZO w Trzebani, obiekty:

Obszar działania regionu V to 20 gmin z pięciu powiatów południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, liczącej ok. 260 tys. mieszkańców:

 • miasto Leszno i gminy powiatu leszczyńskiego ziemskiego: Lipno, Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, Świeciechowa, Wijewo, Włoszakowice,
 • gminy powiatu gostyńskiego: Gostyń, Krobia, Pępowo, Pogorzela, Poniec,
 • gminy powiatu kościańskiego: Krzywiń, Śmigiel,
 • gminy powiatu rawickiego: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz.

Podstawową funkcją Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (RIPOK) jest:

 • przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki "u źródła ich powstawania" oraz odpadów biodegradowalnych,
 • zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko poprzez: biologiczne przetwarzanie biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych w procesie suchej fermentacji oraz kompostowanie odpadów zielonych gromadzonych selektywnie,
 • wydzielenie i odzysk odpadów opakowaniowych z odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
 • demontaż odpadów wielkogabarytowych,
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • zbieranie i odzysk odpadów budowlanych,
 • produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tj. z biogazu powstającego w procesie suchej fermentacji oraz biogazu z zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów w Trzebani.

Celem realizacji w/w zadań, Zakład został wyposażony w następujące obiekty, instalacje technologiczne i urządzenia techniczne:

 1. Punkt ewidencji odpadów
 2. Hala technologiczna segregacji odpadów:
  1. linia segregacji mechanicznej i przygotowania biofrakcji do fermentacji,
  2. linia segregacji ręcznej frakcji nadsitowej i surowców z selektywnej zbiórki,
  3. linia prasowania i belowania surowców.
 3. Hala technologiczna suchej fermentacji biofrakcji odpadów wyposażona w instalację suchej fermentacji odpadów oraz układ odwadniania i recyrkulacji odpadów pofermentacyjnych
 4. Komora fermentacyjna
 5. Kompostownia odpadów zielonych
 6. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych
 7. Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych
 8. Magazyn odpadów budowlanych
 9. Boksy magazynowe surowców wtórnych
 10. Obiekty zagospodarowania biogazu
 11. Składowisko odpadów