Miejski Zakład
     Oczyszczania Sp. z o.o.
BIP MZO Leszno
Zamówienie publiczne MZO Leszno
Saperska 23, 64-100 Lesznodzisiaj jest wtorek, 26.10.2021
centrala:   telefon 65 529 90 96   fax: telefon 65 529 96 66
od pn. do pt. 7:00 - 15:00

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Saperskiej 23.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy na odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

inspektorochronydanych@mzoleszno.com.pl

iodo@mzoleszno.com.pl

Monitoring wizyjny MZO Leszno
Rejestr Klientów MZO Leszno